งานวันศึกษาเอกชน

เปิดงานวันศึกษาเอกชน เร่งเครื่องการศึกษาเอกชน สู่ Next Normal

รมช.ศึกษาธิการ เปิดงานวันการศึกษาเอกชน ภาคกลาง ประจำปี 2565 ครั้งที่ 6 จ.สุพรรณบุรี ภายใต้แนวคิด เร่งเครื่องการศึกษาเอกชน สู่ Next Normal

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. ที่โรงแรมเลิศธานี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เป็นประธานเปิดงาน วันการศึกษาเอกชนภาคกลาง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด เร่งเครื่องการศึกษาเอกชน สู่ Next Normal

พร้อมด้วย ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ น.ส.สุชาดา แทนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) นายประยูร หรั่งทรัพย์ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รอง เลขาธิการ กช.

โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี ดร.วีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (นายกสมาคม ปส.กช.) น.ส.กฤช ไวยากรณ์ อุปนายกภาคกลางสมาคม ปส.กช. ดร.ปราณี พงษ์สุพรรณ ประธาน ปส.กช.จังหวัดสุพรรณบุรี คณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ภาคกลางร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมในพิธี

งานวันศึกษาเอกชน

ดร.กนกวรรณ กล่าวว่า วันการศึกษาเอกชนกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อให้ผู้บริหาร และคุณครูโรงเรียนเอกชน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางวิชาการ และในปีนี้ดำเนินการจัดขึ้น 5 ภาค คือ ภาคเหนือ 17 จังหวัด จัดงานวันที่ 5-6 ก.พ. ที่ จ.กำแพงเพชร

ภาคกลาง 18 จังหวัด วันที่ 15-16 ก.พ. ที่ จ.สุพรรณบุรี ภาคตะวันออก 8 จังหวัด วันที่ 17-18 ก.พ. ที่ จ.ระยอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21 จังหวัด วันที่ 18-19 ก.พ. ที่ จ.อุบลราชธานี และภาคใต้ 14 จังหวัด วันที่ 25-26 ก.พ. ที่ จ.ภูเก็ต และนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ 31 รายการ 79 การแข่งขัน

โดยทำการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 22-23, 29 และ 31 ม.ค.ที่ผ่านมา และในช่วงบ่ายยังมีการเสวนาวิชาการ เรื่อง NEXT NORMAL กับการจัดการศึกษาเอกชน

รมช.ศธ. ยังกล่าวอีกว่า ต้องขอชื่นชมคณะกรรมการจัดงาน โดย จ.สุพรรณบุรี ภายใต้การนำของ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี สมาคม ปส.กช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่รวมพลังแสดงความเข้มแข็งของชาวเอกชน

ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทักษะทางวิชาการในหลายๆ ด้าน จัดงานออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ ตลอดจนเจ้าภาพในครั้งต่อไป จ.ลพบุรี ที่ได้มาร่วมกิจกรรมส่งมอบธงกันในวันนี้ สำหรับแนวทาง นโยบาย ในการช่วยเหลือด้านสวัสดิการครูเอกชนนั้น ขณะนี้กำลังมอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

เนื่องด้วยกระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เสนอเรื่องการฟอกไตฟรี ได้เดินหน้านโยบายนี้แล้ว ประชาชนทุกคนฟอกไตฟรี ครูเอกชนที่ใช้สวัสดิการส่วนนี้อยู่จะทำอย่างไรให้ครูเอกชนเหล่านั้น ได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ด้วย เพื่อแบ่งเบาภาระการฟอกไต และไม่รวมกับการรักษา 5 แสนบาทต่อคนต่อปี ซึ่งเราได้พยายามอย่างเต็มที่

นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการ กช. ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า ในการจัดงานในวันนี้มีการมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ ศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 17 รางวัล ประธาน ปส.กช. 34 รางวัล รางวัลผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่นประจำปี 2565 จำนวน 15 รางวัล รางวัลเข็มสดุดีทองคำผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาเอกชน 3 รางวัล รางวัลนักเรียนเอกชนผู้สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ 9 รางวัล และรางวัลสดุดีครูเอกชน 15 รางวัล

ติดตามบทความข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ soundbodyyoga.com

Releated