งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อว.จัดมหกรรมวิทย์ 2 แห่ง เมืองทอง-สามย่านมิตรทาวน์

ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า อว.กำหนดจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติขึ้น 2 แห่ง คือ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในรูปแบบการจัดงานวิทยาศาสตร์ที่ดำเนินมาทุกปี และจัดที่สามย่านมิตรทาวน์ขึ้นเป็นปีแรก ซึ่งเป็นใจกลางเมือง

สำหรับมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปีนี้ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ตั้งใจจัดให้เยาวชน นักเรียน และผู้สนใจที่เข้าชมงาน มีความเข้าใจ สร้างแรงบันดาลใจ และความสนุกสนาน เพลิดเพลินไปพร้อมๆ กับการเพิ่มพูนความรู้รอบตัว ทำให้ผู้ที่เข้าชมงานเป็นผู้ที่มีวัฒนธรรม คือเป็นผู้ที่มีทั้งวิทย์ และศิลป์ ตลอดจนคุณธรรมในตัวเอง เป็นวิทยาศาสตร์ที่มีเป้าหมายทำให้สังคมยั่งยืน

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว.กล่าวว่า แนวคิดหลักของการจัดงานในปีนี้คือ “ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม เพื่อสังคมที่ยั่งยืน” โดยเน้นนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ทาง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผสานกับศิลปะในมุมของการขับเคลื่อนพัฒนา “เศรษฐกิจสร้างสรรค์”

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่สำคัญปีนี้นอกจากมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จะจัดที่อาคาร 9-10 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี วันที่ 13-21 สิงหาคม ยังจัดเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง ใจกลางกรุงเทพ ในชื่อ NST Fair Science Carnival Bangkok ในรูปแบบ Science Carnival ที่สามย่านมิตรทาวน์ วันที่ 17-21 สิงหาคม

เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มคนในชุมชนเมือง ให้เข้าถึงวิทยาศาสตร์ได้ง่าย ผ่านศิลปะ ดนตรี และการนำเสนอที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวันของคนกรุงเทพฯ ได้มาร่วมสนุกกับกิจกรรมที่ท้าทาย ให้ร่วมค้นหาคำตอบ และเกิดเป็นแรงบันดาลใจ และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้จริง

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการ อพวช.กล่าวว่า ภาพรวมของการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ประกอบด้วย 5 นิทรรศการหลัก

โดยมีกิจกรรมไฮไลท์ ได้แก่ นิทรรศการเทิดพระเกียรติของกษัตริย์ไทยและพระบรมวงศานุวงศ์ อันเปี่ยมไปด้วยคุณูปการและพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ นิทรรศการแก้วเปลี่ยนโลก นิทรรศการ ลอดช่อง ส่องถ้ำ (Cave and Karst) จำลองถ้ำ และคาสต์เพื่อเปิดพรมแดนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ ว่าเป็นที่ก่อเกิดทรัพยากรหลากหลาย นิทรรศการนวัตกรรมวันรุ่ง และนิทรรศการวิทย์ คิด เพื่อ คุณ สำหรับเยาวชน นักเรียน และผู้สนใจเข้าชมงาน โทร 0-2577-9960

ติดตามข่าวสรเพิ่มเติมได้ที่ soundbodyyoga.com

UFA Slot

Releated